Over Participatieaanbod.nl

Participatieaanbod.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar aangesloten aanbieders van niet-beursgenoteerde producten namens, zichzelf en beleggers kunnen adverteren. Participatieaanbod is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Participatieaanbod.nl is onderdeel van Vastgoedvergelijker BV.

Introductie: Vastgoedvergelijker.nl
Grootste online platform voor de Nederlandse particuliere vastgoedbelegger. De site brengt vastgoedbeleggers, aanbieders van vastgoedfondsen, makelaars en vele andere in vastgoedbeleggingen geïnteresseerde personen met elkaar in contact en voorziet hen van relevante en up-to-date informatie.

Vastgoedvergelijker.nl presenteert een selectief aanbod van vastgoedfondsen.
Vastgoedfondsen moeten aan één van de volgende specificaties voldoen:

  • AFM-vergunning
  • Contribuant: STV (Stichting Transparantie Vastgoedfondsen)
  • Lid branchevereniging: Forumvast
  • Beurswaage fondsanalyse
  • Scope-rating
  • Overige fondsen worden door onafhankelijke commissie beoordeeld op geschiktheid.

Vastgoedvergelijker E-magazine
Het gratis maandelijkse Vastgoedvergelijker E-magazine gericht op de Nederlandse vastgoedbelegger met o.a. nieuws, interviews, bedrijfsreportages, marktonderzoek en columns wordt verspreid op een bestand van meer dan 60.000 adressen.

Vergunning
Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker BV, niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten. De fonds samenvattingen bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.