FAQ

Participatieaanbod.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar aangesloten aanbieders van niet-beursgenoteerde producten namens, zichzelf en beleggers kunnen adverteren. Participatieaanbod.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Participatieaanbod.nl is onderdeel van Vastgoedvergelijker BV.

Participatieaanbod.nl beoogd het verhandelen van participaties eenvoudiger te maken. De mogelijkheid om participaties te verhandelen spreekt beleggers immers aan.

Voor beleggers biedt Participatieaanbod.nl een breed pakket aan fondsen aan, waardoor het mogelijk wordt, ondernemend met hun beleggingsportefeuille om te gaan. Zowel in offensief als defensief opzicht.

Voor uitgevende instanties biedt Participatieaanbod.nl het platform dat hen in staat stelt verhandelbaarheid van participaties te bevorderen.

Participatieaanbod.nl is tot stand gekomen in samenwerking met enkele grotere vooraanstaande niet beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze ondernemingen hebben geen belang in Participatieaanbod.nl.
Heeft u een participatie en wilt u die verkopen? Kijkt u dan in het register of uw aanbieder is aangesloten bij Participatieaanbod.nl. Wanneer uw aanbieder niet bij Participatieaanbod is aangesloten kunt u als particulier niet op Participatieaanbod.nl adverteren. Is uw aanbieder niet aangesloten neemt u dan contact op met Participatieaanbod.nl Is uw aanbieder wel aangesloten neemt u dan contact op met uw aanbieder. Uw aanbieder zal het verkoopproces voor u faciliteren.

Wanneer u verhandeld middels Participatieaanbod.nl worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij aan en verkoop van effecten aan “open” fondsen of bij emissie van nieuwe effecten kunnen door de uitgevende instelling zelf nog additionele kosten in rekening worden gebracht. Deze worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling.

De redenen om stukken verhandelbaar te maken zijn per bedrijf verschillend. De meest voorkomende redenen zijn:

 • Het aantrekken van (groei)kapitaal
 • Het creëren van liquiditeit in bestaande effecten (exit mogelijkheden voor bestaande aandeelhouders
 • Het makkelijk creëren van ‘inflow’ in open end fondsen
 • Het verhogen van de naamsbekendheid en zichtbaarheid in de markt

Participatieaanbod.nl wil u graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van een aansluiting op Participatieaanbod.nl

Het tarief aan Participatieaanbod.nl bestaat uit een jaarlijkse vaste fee bestaande uit een vast bedrag plus een advertentieplicht van nieuwe of openstaande emissies op Vastgoedvergelijker.nl Elke onderneming dient ook aan de door Participatieaanbod.nl gestelde eisen te voldoen.

Participatieaanbod.nl wil u graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van een aansluiting op Participatieaanbod.nl

Participatieaanbod.nl stelt eisen aan de toelating van de fondsaanbieders en hun fondsen.

Participatieaanbod.nl presenteert alleen fondsen waarvan de aanbieder of:

 • AFM-vergunning
 • Contribuant STV (Stichting Transparantie Vastgoed)
 • Lid Forumvast
 • Scope-rating
 • Beurswaage analyse
 • Overige fondsen worden door onafhankelijke commissie beoordeeld op geschiktheid

PARTICIPATIEAANBOD.NL werkt nauw samen met onder andere de volgende organisaties:

 • Beleggers
 • Beleggingsadviseur
 • Beleggingsfondsen

Participatieaanbod.nl is een volledig geautomatiseerd en online participatie aanbodplatform. Een platform waar beleggers hun interesse voor te koop staande participaties kenbaar kunnen maken.

Ook biedt Participatieaanbod.nl middels de koppeling met Vastgoedvergelijker.nl de mogelijkheid tot het bekijken en vergelijken van informatie over fondsaanbieders en participaties.

Gelet op de aard van haar activiteiten is Vastgoedvergelijker BV waar Participatieaanbod.nl onderdeel van is, niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Vastgoedvergelijker BV niet onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten. De fonds samenvattingen bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Vastgoedvergelijker BV adviseert u altijd het prospectus te raadplegen.

Vastgoedvergelijker.nl presenteert een selectief aanbod van vastgoedfondsen.
Vastgoedfondsen moeten aan één van de volgende specificaties voldoen:

 • AFM-vergunning
 • Contribuant: STV (Stichting Transparantie Vastgoedfondsen)
 • Lid branchevereniging: Forumvast
 • Beurswaage fondsanalyse
 • Scope-rating
 • Overige fondsen worden door onafhankelijke commissie beoordeeld op geschiktheid.

Participatieaanbod.nl wil u graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden van een aansluiting op Participatieaanbod.nl

Participatieaanbod.nl is een advertentieplatform en geeft geen adviezen. U moet zelf uw keuze bepalen op basis van de gegevens die de uitgevende instellingen beschikbaar stellen en/of de adviezen van uw vermogensadviseurs.

Voor een goede aankoopbeslissing raden wij u de volgende stappen aan:

 • raadpleeg de informatie over het fonds en het ‘track record’
 • raadpleeg de informatie over het fonds
 • download het prospectus en de financiële bijsluiter en bestudeer deze goed
 • neem ingeval u nog vragen heeft contact op met de betreffende uitgevende instelling of uw adviseurs.

Heeft u een participatie en wilt u die verkopen? Kijkt u dan in het register of uw aanbieder is aangesloten bij Participatieaanbod.nl. Wanneer uw aanbieder niet bij Participatieaanbod.nl is aangesloten kunt u als particulier niet op Participatieaanbod.nl adverteren.

Is uw aanbieder niet aangesloten neemt u dan contact op met Participatieaanbod.nl

Is uw aanbieder wel aangesloten neemt u dan contact op met uw aanbieder. Uw aanbieder zal het verkoopproces voor u faciliteren.

Er zijn verschillende manieren om te beoordelen of een vraagprijs reëel is:

 • Bestudeer de fondsinformatie en het prospectus;
 • Vergelijk de fondsprestaties met de prognoses
 • Bestudeer de intrinsieke waarde van het fonds;
 • Bestudeer de transactiehistorie
 • Informeer bij de uitgevende instelling;
 • Informeer bij deskundigen en/of uw vermogensbeheerder.
U bent vrij in het bepalen van uw vraagprijs, maar de intrinsieke waarde van de effecten kan hiervoor een goede basis zijn. wellicht kunt u een vraagprijs bepalen in samenspraak met uw fondsaanbieder.

Wanneer u verhandeld middels Participatieaanbod.nl worden er geen kosten in rekening gebracht.

Er wordt op Participatieaanbod.nl geen biedtermijn gehanteerd.
Zowel particulieren als bedrijven die belangstelling hebben.
De aanbieder van uw vastgoedfonds faciliteert de transactie.
De aanbieder van het vastgoedfonds faciliteert voor u de transactie van het eigendom. Dit is een puur administratieve handeling.
Alle gegevens op de website van Participatieaanbod.nl zijn verstrekt door de uitgevende instellingen zelf. Participatieaanbod.nl controleert noch interpreteert de aangeleverde gegevens, maar stelt deze slechts beschikbaar op de website.