Privacybeleid

Algemeen
Vastgoedvergelijker BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vastgoedvergelijker BV, houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Vastgoedvergelijker BV, uitgever van verschillende sites, nieuwsbrieven en magazines, ontwikkelt, produceert en exploiteert informatie via online media. In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Vastgoedvergelijker BV) legt Vastgoedvergelijker BV gegevens vast. Vastgoedvergelijker BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Vastgoedvergelijker BV of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden per post, telefoon, e-mail en/of andere media. Vastgoedvergelijker BV zal mogelijk uw e-mailgegevens aanbieden aan derden voor commerciële doeleinden. Hierbij tracht Vastgoedvergelijker BV rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Vastgoedvergelijker BV, t.a.v. de Ledenadministratie, Postbus 1068, 2410 CB Bodegraven. Wij laten uw gegevens hier voor dan blokkeren. U kunt na registratie aangeven hoe u wilt dat Vastgoedvergelijker BV met uw gegevens omgaat.

Onderzoek door opsporingsinstanties
Vastgoedvergelijker BV kan, onder andere op grond van Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, artikel 48, eerste lid, door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Vastgoedvergelijker BV gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie
Vastgoedvergelijker BV verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waar vandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om Vastgoedvergelijker BV te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan Vastgoedvergelijker BV eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan sites van Vastgoedvergelijker BV, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de sites van Vastgoedvergelijker BV heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van Vastgoedvergelijker BV.

Sites van derden
Vastgoedvergelijker BV is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan Vastgoedvergelijker BV zijn gekoppeld of als u via Vastgoedvergelijker BV andere sites bezoekt. Vastgoedvergelijker BV raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Wijzigingen
Vastgoedvergelijker BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Vastgoedvergelijker BV.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse- service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.